บริการรับจัดสวน ออกแบบสวน จัดสวนครบวงจร
LINE ID: @nuyrice
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบนาโยน เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์ นำมาลอยน้ำแยกเมล็ดวัชพืชที่อาจปนอยู่ออก แล้วนำเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่แช่น้ำ24ชั่วโมงแล้วนำมาอบโดยนำผ้าคลุมไว้24ชั่วโมงข้าวจะตุ่มตาแล้วนำมาโรยในถาดเพาะกล้าหลุมละ3เมล็ดโดยประมาณ แล้วนำดินที่เตรียมไว้โรยให้เต็มหลุมพอดี เมื่อโรยดินแล้วนำถาดเลียงในพื้นที่เลียบแล้วคลุมด้วยฟางหรือสแลนลดน้ำให้ชุ่มเมื่อต้นกล้าข้าวไรซ์เบอรี่อายุได้15วันก็นำไปโยนในแปลงนาที่เตรียมดินไว้ใช้ 80 ถาดต่อไร่ครับ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมธุรกิจรับเหมา ออกแบบจัดสวน จัดสวนครบวงจร Landscape Design จัดสร้างน้ำตก งานระบบในสวน ปรับปรุง ดูแลสวน ปรับภูมิทัศน์ ปูสนาม จำหน่ายหญ้า บริการจัดส่งทั่วประเทศ ประเมินราคาได้ที่นี่‎