top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

สวนป่าล้อมรอบบ้าน

"เจ้าของบ้านเห็นผลงานของผมจากในรายการ The Gardener ทางช่องอมรินทร์ทีวี โจทย์ก็คืออยากได้ลำธาร น้ำตก อยากเลี้ยงปลา มีศาลาที่ใช้งานได้จริง ชอบสวนป่าแต่ไม่ต้องการสวนที่ทึบมากจนเกินไป เนื่องจากรูปทรงบ้านเป็นแนวโมเดิร์น ผมจึงออกแบบสวนหน้าบ้านให้ดูเรียบง่าย ใช้เส้นโค้งในการออกแบบมากกว่าเส้นตรง เช่น แปลงไม้พุ่ม ขอบสนามหญ้า เพื่อให้สวนยังคงดูโมเดิร์นเข้ากับตัวบ้านพร้อมปรับอารมณ์นำไปสู่สวนป่าที่ด้านข้างบ้านต่อไป"

bottom of page