top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

สวนป่าดูแลง่าย ถูกใจวัยเกษียณ

“ผมเห็นผลงานของ คุณไห – ทินกร ศรีวัฒนะธรรมา จาก YouTube รายการบ้านและสวนครับ โดยส่วนตัวชอบสวนป่าอยู่แล้ว ยิ่งเห็นสวนป่าสไตล์คุณไหยิ่งถูกใจเลยครับ เราอยู่บ้านหลังนี้กันมานานกว่าสิบปีแล้ว แต่ห้องริมสวนนี้สร้างขึ้นมาใหม่ รอบ ๆ มีแต่พื้นดินโล่ง ๆ เลยให้คุณไหเข้ามาช่วยดูแลให้ครอบครัวเราได้มีกิจกรรมทำในสวนได้ทุกวัน”

bottom of page